Sidor:

Aktuellt:

Till kalendern »

Länkar:

Välkommen till Svenska kyrkan

i Oppmanna-Vånga!Vår hemsida är under omarbetning.

Oppmanna och Vånga pastorat ligger i Kristianstad kommun och har c a 2 000 invånare. Vi tillhör Lunds stift och Villands och Gärds kontrakt. Vi har två kyrkor – i Oppmanna by och Villands Vånga. Arkelstorp är centralort. Det finns moderna församlingshem i både Oppmanna och Vånga. I dessa firas ibland också gudstjänster.
På äldreboendet Tollaregården i Arkelstorp firas regelbundet gudstjänster vilka också besökes av boende utanför Tollaregården.

Pastoratet har ett livaktigt församlingsliv med verksamhet som täcker alla åldrar. Församlingens vängrupp står till tjänst med olika slags diakonala aktiviteter, hjälp och stöd.
I ”Kyrkis” och Skaparverkstan samlas barn från förskoleåldern upp till årskurs nio. Ungefär 60-70% av alla ungdomar i årskurs åtta väljer att konfirmera sig hos oss. Bibelstudiegruppen för vuxna träffas ungefär en gång i månaden och är öppen för alla med nyfikenhet på existentiella frågor och kristen tro. Syföreningarna träffas regelbundet i omväxlande Vånga och Oppmanna.
Musiken har en framträdande plats i våra gudstjänster – både klassisk och modern. Kyrkobladet ges ut fyra gånger om året med aktuell information och gudstjänstkalender.
Alla gudstjänster annonseras i Lokaltidningen Kristianstad som distribueras till alla hushåll varje onsdag.

Pastoratet består för närvarande av två församlingar vilka har var sitt församlingsråd. Ett gemensamt kyrkoråd utgör pastoratets styrelse. Kyrkofullmäktige beslutar om budget och större pastoratsangelägenheter. Tolv personer är anställda på hel-eller deltid.

Pastorsexpedition
Oppmanna kyrkväg 3
290 37 Arkelstorp
044-970 01 (telefon) eller 070-327 74 01 när växeln är stängd
oppmanna.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefontid: tisdag – fredag 10-15
Besökstid: onsdag och fredag 10-12

Information från Svenska kyrkan